Nowoczesne technologie znacząco ułatwiają funkcjonowanie przedsiębiorstw, niejednokrotnie o mocno zróżnicowanym profilu działalności. W wielu przypadkach udaje się wykorzystać praktyczne narzędzia cyfryzacyjne, stosowane do usprawniania obiegu informacji w firmie oraz pomiędzy ogniwami łańcuchów dostaw lub wartości. Często odpowiednie oprogramowanie przydaje się, gdy planuje się cały cykl życia produktu (jego fazy, wszystkie procesy w jego ramach).

Jakie systemy informatyczne mogą się do tego przydać? Czym różni się oprogramowanie PLM od PDM i jaki produkt wybrać? O tym napiszemy poniżej.

 

Cykl życia produktu – na czym polega i co obejmuje?

 

Cykl życia produktu to pojęcie rozległe, które na potrzeby produkcji i związanych z nią łańcuchów dostaw określa się często jako ciąg zdarzeń, następujących po sobie od momentu zrodzenia się pomysłu na stworzenie danego obiektu, przez wszystkie fazy realizacji, wdrożenia na rynek, obecności w sprzedaży, aż do wycofania produktu z rynku.

Każdy z tych etapów wymaga prawidłowego wykorzystania zasobów ludzkich i/lub maszynowych. A to z kolei sprawia, że każdy proces powinno się odpowiednio zaplanować, by użyć dokładnie takich środków, jakie są w danym momencie potrzebne. Wielkim wsparciem w takim planowaniu staje się obecnie nowoczesne oprogramowanie.

 

Cykl życia produktu – nowoczesne podejście do zarządzania

 

Planowanie cyklu życia produktu można bowiem zoptymalizować i zaprojektować tak, by wszystkie etapy przebiegały sprawnie i skutecznie. Dzięki temu skraca się czas potrzebny na realizację poszczególnych zadań, a to przekłada się na optymalizację, zmniejszenie kosztów i nakładów pracy potrzebnej do tego, by osiągnąć lepsze rezultaty.

W dobie globalnej konkurencji i międzynarodowych łańcuchów dostaw każde takie usprawnienie potrafi przyczynić się do uzyskania przewagi nad rywalami z branży. Trudno się zatem dziwić, że coraz chętniej sięga się po narzędzia do cyfrowego obiegu danych.

PLM tools

Oprogramowanie PLM a oprogramowanie PDM a cykl życia produktu

 

Na rynku można spotkać różne rodzaje oprogramowania, które wspiera zarządzanie cyklem życia produktu. Podstawowym rozwiązaniem jest PDM (z ang. Product Data Management), które pozwala na organizowanie, zarządzanie i śledzenie danych o konkretnym produkcie.

Oprócz tego, wykorzystuje się też platformy PLM (z ang. Product Lifecycle Management). Co to takiego? To rodzaj dużego repozytorium, do którego trafiają wszystkie dane o cyklu życia produktu. Są one na bieżąco aktualizowane przez prostsze programy, służące do zbierania pomiarów lub realizacji poszczególnych zadań na każdym etapie łańcucha. W efekcie uzyskuje się kompleksową bazę danych na temat cyklu życia produktu, która przydaje się do procesów optymalizacyjnych, sprawniejszego zarządzania danym produktem oraz planowania działań biznesowych na przyszłość.

Jak działa PLM? Centralizuje ono wszystkie procesy, związane z danym produktem. W ramach jednej platformy otrzymuje się szansę na zarządzanie, modyfikację i zbieranie danych z etapu:

  • wprowadzenia i rozwoju produktu,
  • współpracy z poddostawcami,
  • kontroli jakości,
  • dokonywania zmian,
  • wycofywania produktu ze sprzedaży.

Dzięki temu zyskuje się kompleksowe rozwiązanie i lepiej realizuje się zadania, związane ze wszystkimi aspektami funkcjonowania produktu na rynku.

 

Jak wykorzystać oprogramowanie PLM – nowoczesne rozwiązanie od SILK PLM

 

Co daje oprogramowanie PLM? Jeśli wybierze się praktyczne i nowoczesne rozwiązania, jak to od SILK PLM, z platformą funkcjonującą w chmurze, otrzymuje się wygodne narzędzie do zarządzania całym cyklem życia produktu, wszystkimi zmianami i projektami na następne lata.

Jak podają dane, dobrze dopasowany system PLM pozwala skrócić cykl rozwoju produktu, lepiej nim zarządzać, w efekcie obniżyć koszty (produkcji, transportu, składowania, wycofania produktu ze sprzedaży), a nawet poprawić jakość samego towaru, trafiającego do zadowolonych klientów.

Warto zatem sprawdzić dostępne możliwości oraz wybrać takie, które nie tylko pozwoli na efektywniejszą realizację bieżących zadań, ale też wesprze dalszy rozwój przedsiębiorstwa i oczywiście produktów.