Log in for the first time.

To log into the application, you need to create an account.

On the sign in page, tap Do not have an account yet? Go to Sign Up.

Then fulfill the following fields: Organization name, Email address and Password.

Your password should contain at least 6 characters, including at least two of: capital letter/small letter/number/special character.

Attention! Remember to put all 3 fields (Organization name, Email address and Password) to be able to log in again.

Once all the fields are fulfilled, the antispam filter is checked, you are able to use your account immediately.

Create an account for the next user.

To add a user account, choose from menu    and then

Then tap    and fulfill all the fields. Remember, Email , Login and Password cannot be empty. Your password should contain at least 6 characters, including at least two of: capital letter/small letter/number/special character.

After all the fields have been fulfilled, tap   .

For each account, you are able to assign desired roles, in Roles section. More information about each role might be found in Permissions section. Once the account is created, you will get a welcome message to your e-mail address.

Attention! To log in you must put exactly the same Organization name, Login/Mail and password while creating the account.

Pierwsze Logowanie

Aby zalogować się do aplikacji, należy stworzyć swoje konto.

W tym celu z formularza do logowania, wybieramy opcję : Do not have an account yet? Go to Sign Up.

Następnie wypełniamy pola: “Organization name“, “Email address” oraz “Password“, który należy powtórzyć .

Hasło powinno mieć minimum 6 znaków oraz chociaż dwa z wymienionych (litera duża, litera mała, cyfra, znak specjalny).

Uwaga!! Musimy zapamiętać wszystkie te 3 pola, aby móc zalogować się ponownie. 

Po wypełnieniu wszystkich pól, oraz odznaczeniu filtra antyspamowego, możemy natychmiast korzystać z konta.

 

Utworzenie konta kolejnemu użytkownikowi:

W celu dodania konta użytkownika z menu wybieramy opcję oraz

Następnie wybieramy opcję „” i wypełniamy opisane pola, pamiętając, że Email , Login oraz Password, nie może pozostać puste.

Hasło powinno mieć minimum 6 znaków oraz chociaż dwa z wymienionych (litera duża, litera mała, cyfra, znak specjalny).

Po wypełnieniu pól wybieramy opcję „”. Do każdego konta możemy przypisać określone role, w zakładce „Roles”.

Więcej o uprawnieniach do każdej roli, możemy przeczytać w artykule „Uprawnienia”.

Po założeniu konta, na podany adres mailowy, zostanie wyłana wiadomość powitalna.

Ważne: Przy logowaniu trzeba wpisać dokładnie taką samą jak przy zakładaniu konta, zarówno Organization name, Login/Mail oraz password.

Reset your password

To reset your password go to the Main Menu, choose option     then    .

In the new tab, choose     and type your new password in „Enter a new password” and „Repeat a new password”. Once both are fulfilled click .

Attention! Passwords must match

Once this action is done, program will automatically log you out from the session and ask to log in again with the new password.

Resetowanie Hasła

Aby zresetować swoje hasło, Wchodzimy do Menu, wybieramy opcję oraz .

Na otwartym formularzu wybieramy opcję i wypełniamy pola „Enter a new password” oraz „Repeat a new password”.

Uwaga oba Hasła Muszą być takie same!

Po wypełnieniu pól klikamy na .

Kiedy to zrobimy, program automatycznie wyloguje nas z bierzącej sesji, oraz wyświetli formularz do ponownego zalogowania się nowym Hasłem.

Produkt

W module produkty znajdują się nasze artykuły, które możemy wpisywać ręcznie lub zaimportować z pliku Exel na kilka sposobów.

Jako nowe dane, jako dane uzupełniające, lub nadpisywanie danych już istniejących. Dane dotyczące produktów możemy edytować na szczegółach formularzy lub z poziomu samej listy.

Na liście produktów mamy wyświetloną listę cech opisującą dany produkt. Mamy tutaj podstawowe informacje o produktach np. numer produktu, preferowanego dostawcę, cenę zakupu, cenę detaliczną  cenę promocyjną, numer EAN, stawkę vat, cło, informacje o kartonach itd.

Stawkę Vat, jak i każde pole korzystające ze słownika wartości do wyboru w naszym systemie, możemy ustawić jako domyślną dla danego produktu i od tego momentu będzie się ona przepisywać jako wartość domyślna.

Poza informacjami ogólnymi, mamy możliwość zdefiniowania składów materiałowych, rozmiarów, setów kolorystycznych w jakich występuje dany produkt.

Z poziomu każdego produktu, w zakładce „Orders” mamy też możliwość podglądu informacji, w jakich zamówieniach znajduje się nasz produkt. Czyli jest to historia zamówień dla tego produktu.

Product in Season

Każdy produkt może występować w wielu sezonach. W zakładce „Product in Season” , mamy przypisanie produktu do sezonu.  Wchodząc sobie w taki produkt w sezonie, mamy dodatkowe parametry opisujące.

Część danych jest przepisana z podstawowych informacji o produkcie (dane wyszarzone), natomiast w tym miejscu możemy jeszcze edytować cenę promocyjną oraz cenę detaliczną czy przypisywać dany produkt do linii produkcyjnej.

W miejscu tym, podczas przeglądu,  decydujemy czy dany produkt wejdzie nam na dany sezon. Jeżeli tak, zaznaczamy “Approval” i od tego mementu produkty te przechodzą nam także do planowanego budżetu.

W zakładce „Offers” mamy wszystkie oferty od różnych dostawców na ten sam produkt. Domyślnie karta ta wypełnia się danymi od preferowanego dostawcy, jakiego zaznaczyliśmy w ogólnych informacjach o produkcie. Natomiast możemy tutaj umieszczać wszystkie oferty lub możemy zamówić dany produkt u różnych dostawców.

Jeżeli padnie decyzja, że jeden produkt będzie zamawiany od np. dwóch różnych dostawców, to do naszego budżet planu, wejdą dwa osobne zamówienia na ten sam produkt.

W miejscu tym, w zakładce „Pp Samples” (sample przedprodukcyjne)  mamy miejsce do komentowania sampli. Przede wszystkim wylicza się tutaj planowana data, do kiedy powinniśmy skomentować dane sample.

Podobnie jest w kolejnej zakładce „Shipment samples”  – też możemy komentować te samle oraz także jest wyliczana wymagana data dodania takiego komentarza.

W miejscu tym znajduje się także moduł brandingowy. W zakładce “Branding Settings” mamy główną konfiguracje, która może być powiązana z grupą asortymentową. Czyli jeżeli na poziomie asortymentu, wybralibyśmy już jakieś elementy brandingu typu np. WCL, Hangtags, EAN stickers, możemy tutaj zdefiniować szczegóły dla każdego elementu. Także np. informacje dotyczące prania.

Na podstawie wpisanych danych brandingowych, dla każdego zamówienia, będą generowane szczegółowe pliki dla grafika przygotowującego te dodatki.

W systemie zawarty będzie konfigurator danego typu brandingu, czyli szablon, który będzie pobierał poszczególne parametry z produktu. Np. Będziemy mieli szablon WCL dla danych produktów, a zmieniać będą się tylko numery EAN, to konfigurator ten automatycznie przygotuje wybrany element.

W tym miejscu znajduje się także zakładka „Test Reports”.

Jeżeli dla danego produktu, wymagane są testy np. od strony dostawcy, to w tym miejscu, definiując je  w głównych ustawieniach produktu, pojawią się odpowiednie wpisy, gdzie będzie można oznaczyć, że dostawca przesłał wymagany test oraz testy te w formie dokumentów też będzie można w tym miejscu dołączyć.

Podsumowując. Przypisanie danego produktu do sezonu może odbywać się pojedynczo z poziomu kartoteki produktu, lub szybciej korzystając z opcji Operations – Assing Products to Season.

Budgeting Planer

Wszystkie produkty, które przeszły Approval, widoczne będą na karcie Budgeting Planera.

W Budgeting Plannerze mamy widoczne dwa poziomy.

W pierwszej zakładce „Budgeting Planner”  mamy ogólny Budget planner, który zostaje opracowywany poza systemem i zostaje wgrany do programu, z przygotowanego odpowiednio pliku exel.

Mamy tutaj dane, w odniesieniu do drzewka kategorii. Przedstawione są tutaj sumy z najwyższego poziomu kategorii. Np. Wszystkie buty damskie.

W drugiej zakładce, czy „Budgeting Planner PM”, mamy umieszczone produkty, które przeszły Approval.

W tym miejscu można już szczegółowo planować ilości danego produktu jakie powinny zostać zamówione.  Tutaj także każdą pozycję możemy edytować wchodząc w jej szczegóły, lub możemy skorzystać z edycji z poziomy samej listy. W tym przypadku naciśnięciu ołówka, będziemy mogli w szybki sposób zmienić wartości pół, które będą mogły być z tego poziomu edytowane ibędą one podświetlone na kolor zielony.

W tym miejscu suma ilości z poszczególnych produktów, zestawiana jest z założonymi ilościami planera.

Mamy tutaj także przeliczone wszystkie wartości, w cenach zakupu, w cenach sprzedaży oraz jest to także zestawiane z planerem. Tutaj także na bieżąco przeliczana jest marża.

Orders

Na bazie zaplanowanych ilości, możemy przejść do zamówień.

W systemie zamówienia są 3 poziomowe.

W informacjach Ogólnych „Info”, których część przepisuje się z wcześniej wypełnionych danych,  mamy dodatkowe pola takie jak faktura pro forma, data kiedy ta faktura została zapłacona lub data EX Factory.

W zakładce „Details” widzimy wszystkie produkty,  które wchodzą w dane zamówienia. Widzimy tutaj także część parametrów, które opisują dany produkt i mamy tutaj także jeszcze możliwość zmiany niektórych wartości np. preferowaną cenę zakupu, jeżeli by się okazało, że wynegocjowaliśmy korzystniejsze warunki oraz ilości zamówienia.

W tym miejscu data Exfaktory zostaje przepisana, ale mamy tutaj możliwość zmiany daty Real Exfactory, czyli tej rzeczywistej. Jeżeli np. okaże się, że dany produkt będzie wysyłany w dwóch transzach, to  w miejscy Real EXW nanosimy zmiany w tej dacie i na podstawie tego, odpowiednio przeliczą się nam transze.

Transze

Zakładka „Transze” – Na podstawie wszystkich zdefiniowanych produktów w zamówieniu, wyliczane są transze. Każda transza zawiera ogólne  informacje. Na transzy możemy jeszcze zmieniać typ transportu , jeżeli np. w ostatnich chwili okaże się, że wysyłka następuje z innego portu i dana ta odpowiednio przepisze się na szczegóły zamówienia.

Mamy tutaj także podgląd wszystkich produktów, które wchodzą w daną transzę, możemy wybrać magazyn na który następuje wysyłka.

Z Transzą mamy także powiązane dodatkowe informacje.

W zakładce  „Info” oraz „Quality Control and Aditional Cost”, mamy informacje na temat kontroli jakości, możemy dołączać typ inspekcji oraz dokumenty związane z kontrolami jakości, lub dodatkowymi kosztami.

W tym miejscu mamy też wielopoziomową listę związaną z dodatkowymi kosztami. Będą one przeliczane na poziomie całego zamówienia.

W zakładce „Booking”, nasz Product Menager (PM), akceptuje booking i to jest moment, w którym swoje działanie rozpoczyna logistyka.

Widoki

W systemie mamy też dwa dodatkowe widoki.

Products in Seasons” – Widok, ten przestawia wszystkie produkty które znajdują się w danym sezonie.

Mamy tutaj zestawienie wszystkich cech, które są zawarte na samym produkcie jak i w budżecie. Możemy sobie tutaj podglądać, poza parametrami opisującymi, np. dane związane z marżą. Czyli zestawienie marży dla poszczególnych produktów, planowane ilości, czy też same cechy lub koszty danego produktu.

Products in Orders” – jest to widok zestawiający wszystkie produkty w zamówieniach. Widzimy tutaj wszystkie szczegóły zamówienia i wszystkie szczegółowe cechy z nim związane.

Słowniki

System posiada też rozbudowany moduł zawierający słowniki. Są one posegregowane w obszary, z którymi są związane. Np. w obszarze produktu, możemy sobie podejrzeć wszystkie słowniki związane z produktem. Wszystkie słowniki powiązane są z uprawnieniami. Jeżeli użytkownik posiada odpowiednie uprawnienia to może dodawać lub edytować dany słownik.

Dla każdego słownika możemy także ustawiać wartości domyślne. Jeżeli jakaś wartość ze słownika, została już użyta w systemie, to nie można jej zmienić.

Administracja

W części administracyjnej, definiujemy użytkowników i na podstawie definiowanych w systemie ról, jesteśmy w stanie przypisać je do poszczególnych użytkowników.  Role są definiowane i w ich skład wchodzą uprawnienia dla każdego miejsca w systemie.

Poruszanie sie po systemie

Poruszając się po formularzach w programie SilkPLM, mamy do czynienia z następującymi przyciskami:

– przy jego pomocy dodajemy kolejny zestaw danych do danej karty.

– przy jego pomocy edytujemy wpisane wcześniej dane na danym formularzu.

– przy jego pomocy zapisujemy dane na danym formularzu.

Po każdej zmianie, lub dodaniu nowych  danych musimy zapisać postępy na formularzu. Jeżeli tego nie zrobimy  i będziemy chcieli zamknąć dany formularz, system zapyta nas czy na pewno chcemy opuścić daną kartę bez zapisu wprowadzonych zmian.

Można wybrać kontynuowanie zmian na karcie lub wyjść bez zapisu.

Zapisując dane na formularzu, możemy skorzystać z przycisku na dole karty, lub przycisku w lewym górnym rogu.

W przypadku użycia przycisku “Save”, karta po zapisaniu zostanie zamknięta, natomiast w przypadku “Apply”, zostaniemy na danej karcie.

Niektóre formularze np. „słowniki” służą tylko do wprowadzania danych. W takim przypadku na dole zamiast przycisku “SAVE”, do zapisu/dodania danych na karcie będzie służył przycisk “Add”.

 – przy usuwaniu danych zawsze korzystamy z przycisku DELETE.

Sposoby Edycji Danych na naszej karcie:

1.

 – Jeżeli mamy wpisane jakieś dane na wybranej karcie i chcemy edytować daną pozycję, możemy podświetlić  taką pozycję myszką  i kliknąć przycisk Details, otworzy nam się karta szczegół dla wybranej pozycji.  Aby móc edytować pozycje, trzeba w tym przypadku także kliknąć przycisk EDIT.  Po tym zabiegu, pola które będą mogły być edytowane przestaną być wyświetlane na szarym tle.

2.

Zamiast podświetlać dane pole i używać przycisku “Detail”, możemy na danej pozycji, po prostu kliknąć myszką dwa razy i też zostaniemy odesłani do szczegółów pozycji.

3.

Kolejnym szybkim sposobem zmiany danych na konkretnej pozycji jest użycie ołówka .

Klikamy w ikonkę ołówka i pola, które mogą być edytowalne staną się podświetlone na kolor jasno niebieski.  Teraz możemy bezpośrednio kliknąć na daną pozycję i zmienić ją.

Niektóre pola na naszej karcie mają kolor szary. Jest to wiadomość, że pola te nie mogą być edytowane przez użytkownika, ponieważ dane z tego pola są prawdopodobnie powiązane z innymi wprowadzonymi przez nas danymi, lub po prostu wyliczają się automatycznie.

 

Na górnym pasku danego formularza, często występują ikonki, które pomagają nam w pracy z naszymi danymi.

LUPA  – Pierwsza z nich to lupa , dzięki której w szybki sposób możemy znaleźć konkretne dane na formularzu.

Multiselect – ikona multiselect , pozwala  nam na zaznaczenie wielu pozycji na raz, znajdującej się na naszej karcie.  Może się przydać w momencie kiedy np. chcemy usunąć wiele pozycji za jednym zamachem.

Lub kiedy na przykład chcemy dodać wiele produktów do naszego sezonu.

Odświeżanie – Następna ikonka to odświeżenie .  Dzięki niej, po wprowadzeniu do systemu jakiś danych, które docelowo będą wyświetlane w zakładce „Budgeting Planner” , możemy na nią kliknąć i zobaczyć jak zmienione lub dodane pola się aktualizują.

Wszystkie pola – Przy pomocy ikonki , jak w każdej karcie możemy zobaczyć wszystkie pola jakie wyświetlają nam się, na górnym pasku na danym formularzu.

Możemy także odznaczyć pola, które aktualnie nie chcemy aby były wyświetlane, zatwierdzając przyciskiem .

Ołówek  – Następna ikona to . Dzięki niej w bardzo szybki sposób możemy zmienić dane w konkretnym polu wiersza, po prostu klikając na , a potem na pole które chcemy zmienić i możemy wpisać dane z ręki. Oczywiście możemy zrobić to tylko dla danych produktów, których pracujemy obecnie w tym sezonie. Pola które możemy edytować, po naciśnięciu ołówka zostaną podświetlone.

Filtry – Następna ikonka to – czyli filtr. Na karcie z dużą ilością danych, niezmiernie ważna jest opcja Filtrów, dzięki którym wszystkie dane wyświetlają  nam się w sposób przejrzysty. W oknie wyboru filtra możemy wskazać parametr, jaki chcemy aby posiadały dane do wyświetlenia.  Np. tylko dana kategoria.

Integrations

Export – kolejną ikonką jest Export . Jeżeli widzimy tą ikonkę na naszej karcie, oznacza to, że wszystkie dany z tego formularza możemy wyeksportować do pliku exel.

Import – ostatnią  ikonką jest Import . Dzięki niej możemy zaimportować do programu nasz plik exel z produktami lub kategoriami lub budget plannerem. Więcej o imporcie pliku znajdziemy w odpowiednich artykułach pt. „Import danych”.

 

Na sam koniec, czasami na szczegółach danej karty, spotkamy się z ikonką dwóch kółek . Ikonka przenoszą nas do miejsc, w którym dane tego pola są uzupełniane.

Alfabetyczny spis pól

% – możemy określić w jakim procencie występuje wybrany przez nas materiał.
Active (check box) – zaznaczamy aby dany dostawca był dostępny na liście wyboru.
Air Transport – transport drogą powietrzną.
Approval – Zaznaczamy aby potwierdzić, że nasz produkt wchodzi do naszego sezonu.
Attachment – możemy dodać dowolny dokument do naszej karty.
Available Stocks – Jest to nasz obecny stan magazynowy.
Bank Details – w tym polu możemy wpisać szczegóły dotyczące banku dostawcy
Brand – możemy ze słownika wybrać Markę dla naszego produktu. 
Branding Details – jest to konkretny wzór wybranego dodatku.
Branding – określamy typy wzorów wszelkiego rodzaju dodatków, które mają się znaleźć na produkcie. Np. EAN sticker, czyli nalepka z kodem kreskowym i opisem. Albo WCL – czyli wszelkiego rodzaju wszywki.
Branding Settings – pierwszy poziom uzupełni sie automatycznie na podstawie grupy asortymentowej.

Capacity/Dimension – jest to pole w którym możemy wpisać skrótową informację o wymiarach naszego produktu wg. standardowego nazewnictwa np. 90 x 90 cm.
CBM Costs – ustalamy cenę transportu.
CBM Outer – Określa w metrach sześciennych, ile miejsca Twój ładunek zajmie na statku.
CODE – możemy wpisać kod naszego pod-sezonu i kod ten zostanie dodany do nazwy systemowej pod-sezonu w danym sezonie.
Color Box – możemy zaznaczyć czy dla tego produktu, wymagane są kolorowe pudełka.
Color Picker – Wyobraźmy sobie, że mamy w asortymencie np. podkoszulki i chcemy dodać pole, dzięki któremu w prosty sposób będziemy wybierać kolor dla tego produktu.
Company Full Name – czyli pełna nazwa firmy.
Company Short Name – czyli skrócona nazwa firmy wg. naszego uznania.
Confirmed – towar zatwierdzony.
Contact With Food – który informuje, że produkt ma coś wspólnego z żywnością.
Container Rate – możemy wpisać pojemność kontenera. Wartość wpisujemy w metrach sześciennych. Jeżeli na przykład wiemy, że nasz towar zajmie określoną przestrzeń kontenerową, możemy ją wpisać w tym polu. Np. 66 (metrów sześciennych).
Country – w tym polu możemy wybrać kraj pochodzenia dostawcy.
Currency – Jest to liczba zmiennoprzecinkowa z wyborem waluty, na przykład 3,45 USD. Klient sprzedaje produkty w różnych krajach, dlatego należy określić cenę dla każdego rynku.
Date – Użytkownik będzie miał dostęp do kalendarza w celu wybrania daty. Na przykład, w magazynie jest żywność i chcesz mieć datę ważności produktu.
Date Required On Warehouse (date as planned) – planowane wejście na magazyn, określane poprzez konkretną datę.
Decimal – Wartość dziesiętna do zdefiniowania jednostki podstawowej, na przykład kg. Mając różne zapasy, będziesz w stanie określić wagę każdego produktu. Na przykład sprzedajesz karmę dla psów o różnej wadze. Za pomocą tego pola będzie można określić wagę produktu.
Decimal with Unit – Numer zmiennoprzecinkowy z dodatkowo zdefiniowaną jednostką. Na przykład w magazynie znajdują się miski o różnych głębokościach. Za pomocą tego pola będziesz mógł np. zdefiniować głębokość dla każdego produktu w litrach i mililitrach.
Default EAN – jest to numer EAN produktu.
Delivered – towar został dostarczony.
Depth – głębokość naszego produktu w centymetrach.
Description DPP – możemy napisać notatkę przeznaczoną do Działu Planowania Produktu.
Details Name – możemy wpisać rozszerzoną nazwę naszego produktu. Np. Concrete Garden Dining Table.
Diameter – średnica naszego produktu w centymetrach.
Dictionary – Po zdefiniowaniu tego pola użytkownik będzie mógł wybrać wartości ze zdefiniowanej listy. Więcej o polu Słownik możesz przeczytać w dokumencie Słownik.
Duty % – Cło.
Eans – możemy przypisać 13 cyfrowy numer EAN do naszego produktu.
Eid –  jest to nazwa systemowa naszego sezonu. Nazwy tej nie można zmienić.
English Name – możemy wpisać nazwę naszego produktu po Angielsku, jeżeli np. wcześniej nazwa naszego produkty było w innym języku.
Exchange Rate – ustalamy cenę wybranej waluty w stosunku do pieniądza, którym posługujemy się w danym kraju.
Full Category – pokazana jest cała ścieżka kategorii produktu.
Full Name – system tworzy nam automatycznie na podstawie wypełnionych pól i są to: Name, Marketing Name, Details Name, Capacity/Dimension oraz sześciu ostatnich cyfr EANu.
Gallery – w tym polu wyświetlana jest grafika dodana do produktu.
Height – wysokość naszego produktu w centymetrach.
Image galery – możemy dodać obrazki do naszego produktu.
In Production – towar jest podczas produkcji.
Incoterms – możemy wybrać uzgodniony podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym wg. stosowanych standardów.
Initial Price – możemy wpisać orientacyjną cenę dla tego produkt. Nie jest ona powiązana z żadną dostawą.
Inner Quantity – ilość sztuk w opakowaniu
Intiger – Ilość. Na przykład w magazynie są kredki w różnych ilościach. Do każdego pudełka, które chcesz mieć pole z ilością kredek.
Key Visual – opisuje dodatkową cechę, jaką jest szata graficzna opakowań lub wstawek. Jest to informacja dla działu projektowego.
Length – długość naszego produktu w centymetrach
Margin (%) – marża,która jest wyliczana dla tego pola, dla produktów sprzedawanych w sklepach.
Margin (%)  Online – marża dla produktów sprzedawanych poprzez strony online
Margin IP (%) – marża dla produktów sprzedawanych do sklepu
Maritime Transport – czyli transport morski
Marketing Name – możemy wpisać nazwę jaką np. będziemy wykorzystywać do wyświetlania w serwisach sprzedażowych. Np. Outdoor Dining Table with an Acacia Wood Base
Materials – możemy ze słownika wybrać materiały, z jakich złożony jest nasz produkt.
Merchant – pokazuje, który użytkownik jest odpowiedzialny za Kupno, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu. Możemy wybrać Kupca z listy dodanych wcześniej użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.
Min Quantity – określamy czy dostawca narzucił minimalną ilość zamówienia.
Name -Wpisujemy nazwę dla naszego produktu np. Dining Table.
Net Price – cena netto, jest ona wyliczana od ceny ceny detalicznej lub promocyjnej, w zależności która jest określona, jeżeli są obudwie to, wyliczana jest od niższej cenny.
Net Price PLN With Transport – w tym polu wyliczana jest cena netto produktu plus transport.
Notes – w tym polu dokonujemy dowolne notatki.
Number of Outers – ilość kartonów. Jeżeli pole to zostanie przez system zaznaczone na kolor bronzowy, oznacza, że zostało niewykorzystane miejsce dla transportu.
Number Of Product – możemy wpisać swój numer produktu, który na przykład będzie wykorzystywany później na stronach sprzedażowych.
Optimum S, Optimum M, Optimum L, Optimum XL, Optimum 2XL, Optimum 3XL – wpisujemy ile sztuk danego produktu, planujemy dostarczyć do różnej wielkości sklepów.
Ordered – zamówiony
Origin Country – wybieramy kraj pochodzenia dostawcy.
Other Phones – w tym polu możemy wpisać kolejny telefon do dostawcy.
Outer Quantity – ilość opakowań w jednym kartonie.
Participation (%) Online – Procentowy udział sprzedaży poszczególnych kategorii asortymentu dla produktów sprzedawanych poprzez strony online
Planned Participation (%) – Procentowy udział sprzedaży poszczególnych kategorii asortymentu, dla produktów sprzedawanych do sklepu
PM – pokazuje, który użytkownik, kieruje rozwojem produktów, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu. Możemy wybrać Product Managera z listy dodanych wcześniej użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.
Port of Shipment – czyli port z którego wysyłany jest towar.
Preferred Supplier – możemy wybrać preferowanego dostawcę. Np. zamawialiśmy już podobne rzeczy u pewnego dostawcy i zakładamy, że on będzie tym od którego zamówimy nasz produkt.
Pre-Inspection – oznacza że dane do przelewów są sprawdzone dla tego dostawcy.
Price –określamy cenę jaką proponuje nam dostawca za sztukę produktu.
Price 1 CBM – możemy wpisać cenę, w walucie jaką określiliśmy w polu Currency, jaką płacimy w tym przypadku za 1 metr sześcienny kontenera z naszymi towarami.
Price 1 CBM PLN – wyświetli nam automatycznie cenę za 1 metr sześcienny kontenera, w walucie jakiej używamy w swoim kraju, a jakiej wartość określiliśmy w zakładce Currency, w polu Exchange Rate – w tym przypadku pole to zostało stworzone do obliczania ceny 1 metra sześciennego w Polskich złotych.
Primary Email – w tym polu możemy wpisać pierwszy mail do dostawcy
Primary Phone – w tym polu możemy wpisać pierwszy telefon do dostawcy
Product – To jest nazwa naszego produktu.
Product Type – mozemy wybrać czy jest to produkt nowy, czy był już on kiedyś zamawiany.
Promotional Price – cena promocyjna
Protections and Maintenance – możemy wybrać dodatkowe informacje dotyczące produktu, związane z bezpieczeństwem lub konserwacją.
Publish On Page – jest to informacja czy dany produkt ma być opublikowany na stronie.
Quantity Online – planowana ilość sprzedaży poprzez strony www.
Quantity Realization – zamówiona ilość towaru.
Quantity Total – ilość ostateczna
Quantity Inner – Jest to liczba sztuk (jednostek do sprzedania) w każdym opakowaniu wewnętrznym.
Quantity Outer – Jest to liczba opakowań wewnętrznych zawartych w opakowaniu zewnętrznym.
Quantity POS – planowana ilość sprzedaży na sklepy.
Railway Transport – czyli transport lądowy.
Required Test Products – poprzez naciśnięcie NEW(grafika), możemy dodawać reguły jakości, które ma spełniać nasz produkt.
Required Tests – Każdą nową procedurę testową w tym polu możemy dodać.
Retail Price – cena detaliczna
Sales Value Online – wartość sprzedaży online.
Salon Category – w tym polu planujemy do jakich wielkości sklepów będziemy wstawiać nasz towar.
Sample Ststus – możemy wybrać, czy próbka towaru od dostawcy została.
Season – pokazuje nam sezon w jakim opracowywane są produkty
Shipping – towar jest w trakcie transportu.
Start Date oraz End Date – możemy ustawić zakres dat, jaki będzie obowiązywał w tym danym sezonie budżetowym. Załóżmy, że będzie to okres od 1.01.2023 do 1.06.2023.
Sub-season – to nasza nazwa pod-sezonu. Wpiszmy na przykład January March, albo Christmas lub cokolwiek innego co będzie definiowało nasz pod-sezon, dla tego konkretnego sezonu.
Supplier / Target Suplier – jest to pole dostawcy, Dostawca, który tutaj się wyświetla jest pobierany z zakładki na na karcie Product in Season w zakładce Offers. Wyświetlają się tylko Ci dostawcy, którzy mają zaznaczone pole Target Suplier. Jeżeli ten sam produkt będzie zamawiany u więcej niż jednego dostawcy, w naszym Budgeting PLannerze pojawią się dodatkowe w pisy z tym samym produktem, ale z różnymi dostawcami.
Supplier Product Id – jest to nazwa uzupełniana na karcie produkt w zakładce info.
TAX ID – w tym polu możemy wpisać NIP firmy
Terms Of Payment – możemy wybrać warunki płatności jakie oferuje nam dostawca. Jeżeli w słowniku nie znajdziemy odpowiednich warunków.
Test Reports – zostaje aktywna, w momencie kiedy podczas zakładania produkty, zaznaczymy, że ma on coś wspólnego z żywnością. Robi się to na karcie produktu, w zakładce Attribute, zaznaczając pole Contact with food.
Text – To będzie chyba najpopularniejszy tym pola. Można w nim dowolnie określać atrybuty dla produktów w danej kategorii. Np. Marka, Linia, Materiał, Kształt it.
Total Quantity – pole z wyliczaną wartością ilości sprzedaży na sklepy oraz poprzez strony www.
Total Sold Quantity Previous Season – Ilość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie
Total Sold Value Previous Season – Wartość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie
Transit Time – wpisujemy ilość dni transportu.
Transport Type – czyli typ transport i tutaj mamy do wyboru:
Unit – określenie jednostki dla produktu (jednostką może być komplet np. zastawa stołowa).
Url Product – możemy wkleić adres www do danego towaru dostawcy
Value of Orders by Purchase Price Online – Wartość zamówień w cenie zakupu (netto) dla produktów sprzedawanych poprzez strony online
Value of Orders by Purchase Price Total – Wartość zamówień w cenie zakupu, dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.
Value of Orders by Purchase Price – Wartość zamówień w cenie zakupu (netto), dla produktów sprzedawanych do sklepu.
Value of Orders by Sell Price Online – Wartość zamówień w cenie sprzedaży (netto) dla produktów sprzedawanych do sklepu online.
Value of Orders by Sell Price Total – Wartość zamówień w cenie sprzedaży dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.
Value of Orders by Sell Price – Wartość zamówień w cenie sprzedaży (netto) dla produktów sprzedawanych do sklepu
VAT Rate % – możemy z listy wybrać stawkę vat.
Weight – waga naszego produktu w kilogramach
Width – szerokość naszego produktu w centymetrach
WMS (week as planned)– planowane wejście na magazyn, określane poprzez numer tygodnia.
WWW – w tym polu możemy wpisać stronę www dostawcy

Dictionaries

It is possible to add dictionaries on your own to define category attributes.

After clicking    and   , you can see all dictionaries defined, both ours and the ones entered permanently into system.

Let’s try and create a dictionary, which will be used by us in a products category.

For example, we sell a few variants of dog food. For young, middle, big and hypoallergenic dogs. Instead of creating 4 different subcategories for main category “Dog Good”, let’s create a dictionary-type field, which we will be able to choose suitable attribute from.

To create the dictionary, go to   then   and    and   .

To add our dictionary, click   , put the name for our dictionary, for example „Type of Dog Food” and click   .

You can see that in Dictionary tab, the dictionary has been displayed:

Now, let’s add fields to our dictionary. To do it, go to    then    and click on the desired dictionary.

In the opened tab, add words to our dictionary. Click   , put a word, for example: “Hypoallergenic” and click   .

Repeat the previous action 3 times with words “Puppy”, “Medium Dogs”, “Large Dogs”

Congratulations. You have just created your first dictionary with fields you have entered.

Now, let’s add our dictionary”Type of Dog Food” to “Dog Food” category.

To do it, go to , choose  , click on the desired category and click   .

In the opened tab, choose Category Attributes, click   , with field “Type” choose Dictionary.

You can see below that a field with a selection of available dictionaries defined by us has appeared. In this case, we have only “Type of Dog Food”. Choose it, in the last field “Name”, enter a name for this field (might be the same as a dictionary name). Click    and you can see, our dictionary has been assigned to “Dog Food” category.

Now, after adding a product in “Dog Food” category, you can see, our dictionary has been displayed (as a field to be choosen).

Adding, editing, deleting fields from dictionaries.

To add a new field to a dictionary or edit/delete an existing one, go to   then    and choose desired dictionary.

In this tab, you can add a new word, clicking   or choose a word you want to edit and click    .

Now in the tab with our word, after clicking    it is possible to change the name or delete the field.

Słowniki

Możemy własnoręcznie dodawać słowniki, które będą używane do określania atrybutów kategorii.

Po kliknięciu w   oraz  , widzimy Wszystkie zdefiniowane słowniki, zarówno nasze jak i wpisane na stałe do systemu.

Spróbujmy stworzyć słownik, który będzie wykorzystywany przez nas w danej kategorii produktów.

Wyobraźmy sobie, że sprzedajemy jedną karmę dla psów w kilku odmianach. Dla psów młodych, średnich , dużych i Hipoalergiczną.  Zamiast tworzyć 4 osobne podkategorie dla kategorii głównej „Karma dla psów”, zróbmy sobie pole typu słownik, z którego będziemy wybierać odpowiedni atrybut dla naszej karmy.

Aby stworzyć taki słownik, wchodzimy w potem   następnie    oraz   .

Aby dodać nasz słownik klikamy na   , wpisujemy nazwę dla naszego słownika np „Type of Dog Food” i klikamy  .

 

Widzimy, że w zakładce Dictionary pojawił się nasz słownik:

Teraz dodajmy pola do naszego słownika. W tym celu wchodzimy w   oraz    i klikamy na wybrany słownik.

Na otwartej karcie dodajemy słowa do naszego słownika. Klikamy , wpisujemy nasze słowo i klikamy   .

Robimy tak jeszcze 3 razy wpisując swoje słowa do słownika: “Puppy”, “Medium Dogs”, “Large Dogs”

To wszystko. Utworzyliśmy nasz słownik, który zawiera wpisane przez nas pola do wyboru.

Teraz dodajmy nasz Słownik”Type of Dog Food” do kategorii “Dog Food”.

W tym celu wchodzimyw  , wybieramy , klikamy w wybraną kategirie oraz    .

Na otwartej karcie wtybieramy “category atributes”, klikamy  , i w polu “Type” wybieramy “Dictionary”.

Poniżej widać, że pojawiło się pole z wyborem dostępnych słowników zdefiniowanych przez nas. W tym przypadku mamy tylko „Type of Dog Food”. Wybierz go, w ostatnim polu “Name” wpisz nazwę tego pola (może być taka sama jak nazwa słownika). Kliknijmy  i widać, że nasz słownik został przypisany do kategorii “Dog Food”.

Teraz po dodaniu produktu w kategorii “Dog Food” widać, że nasz słownik został wyświetlony (jako pole do wyboru).

Dodawanie, Edytowanie, usuwanie pól ze słownika.

Aby dodać nowe pole do słownika lub edytować /usunąć już istniejące, po prostu wchodzimy w   potem  i wybieramy nasz sownik .

Na tej karcie możemy dodać nowe słowo naciskając lub wybieramy słowo,  które chcemy edytować i naciskamy

Teraz na karcie z naszym słowem, po naciśnięciu   Możemy zmienić nazwę lub usunąć pole.

 

 

Categories

Introduction :

By using the Category dictionary, you can define a multi-level product classification structure.
At each level of the Category, it is possible to define attributes – fields that the user will fulfill when a given category is assigned to a product.
The defined attributes will enable the detailed description of the product with its features.

To insert a Category or a Subcategory:

Go to Menu    and then    .

In the new tab click    and fulfill the form. Field Name is required to be fulfilled with the Category name. For example „Shoes”.  You can add “S” symbol with this Category. Now in the tab, click   . In the Category tab, you can see “Shoes” has been successfully added.

To add a Subcategory:

Click the Category you want to add a Subcategory in, then click again   .

For example, name your subcategory Men’s shoes. As the symbol use “MS”.

No you can see, field „Category Parent” has been fulfilled automatically.


Now you can see “Men’s shoes” subcategory under “Shoes” subcategory, in the Categories tab.

Now try to add 2 subcategories: Women’s Shoes” and „Children’s Shoes” under main Category “Shoes”.
Following the steps above, click the Category you want to add Subcategory in, and then click   . Fulfill „Name” with“Women’s Shoes” and field “symbol” with „WM” and click   .  Follow exact same steps for „Children’s Shoes” subcategory.

Product subcategory can have their own subcategories as well.
To add subcategory to “Women’s Shoes“, „Heels” subcategory, in Categories tab, choose subcategory „Women’s Shoes” and click   .
Fulfill „name” with “Heels” and symbol field with „H” and click   .

Now, you can see “Hells” subcategory under “Women’s Shoes” subcategory, in the Categories tab.

You can create as many main categories/subcategories as you want.

To delete a Category or a Subcategory:

Go to Menu    and then    .

From Categories tree, choose a category/subcategory you want to delete, and click   .

 

 

Kategorie

Wprowadzenie :

By using the Category dictionary, you can define a multi-level product classification structure.
At each level of the Category, it is possible to define attributes – fields that the user will fulfill when a given category is assigned to a product.
The defined attributes will enable the detailed description of the product with its features.

To insert a Category or a Subcategory:

Go to Menu    and then    .

In the new tab click    and fulfill the form. Field Name is required to be fulfilled with the Category name. For example „Shoes”.  You can add “S” symbol with this Category. Now in the tab, click   . In the Category tab, you can see “Shoes” has been successfully added.

To add a Subcategory:

Click the Category you want to add a Subcategory in, then click again   .

For example, name your subcategory Men’s shoes. As the symbol use “MS”.

No you can see, field „Category Parent” has been fulfilled automatically.


Now you can see “Men’s shoes” subcategory under “Shoes” subcategory, in the Categories tab.

Now try to add 2 subcategories: Women’s Shoes” and „Children’s Shoes” under main Category “Shoes”.
Following the steps above, click the Category you want to add Subcategory in, and then click   . Fulfill „Name” with“Women’s Shoes” and field “symbol” with „WM” and click   .  Follow exact same steps for „Children’s Shoes” subcategory.

Product subcategory can have their own subcategories as well.
To add subcategory to “Women’s Shoes“, „Heels” subcategory, in Categories tab, choose subcategory „Women’s Shoes” and click   .
Fulfill „name” with “Heels” and symbol field with „H” and click   .

Now, you can see “Hells” subcategory under “Women’s Shoes” subcategory, in the Categories tab.

You can create as many main categories/subcategories as you want.

To delete a Category or a Subcategory:

Go to Menu    and then    .

From Categories tree, choose a category/subcategory you want to delete, click this category/subcategory and then   
In the new tab click    and

 

 

 

Category Attributes is an important and useful feature. 

It allows to add any number of fields, defining what features the Category has.

Let’s assume, main category is for example “Furnitures” and its subcategory is “Sofas”

Products in this Category (for example “Sofas”) should contain additional information, for example: What are the colors? What material are they made of?

To do it, choose from the tree category, subcategory you want to assign additional features and click 

In the opened tab, choose “Atributes” and click “New”.

In the tab „New Category Attribute” there are two fields „Type” and „Name”

There are following Field Types:

  • Text – It is the most popular type. In text field, you can assign any product attributes in any category. For example, brand, line, material, shape etc.
  • CheckBox – Field to check. For example, there are watches with and without batteries in stock, you choose with the checkbox, the one you want.
  • Color Picker – User will be able to choose any color for any product. For example, there are T-shirts in stock and you want to add a color field, so you will be able to choose any color for the product in the easiest way.
  • Date  –  User will have an access to the calendar to choose a date. For example, there is food in stock and you want to have an expiration date for the product.
  • Intiger – Quantity. For example there are crayons in stock, with different quantity. For every box you want to have a field with quantity of crayons.
  • Currency – This is a floating point number, with currency choice, for example 3.45 USD. A client sells products in different counties so the price for each market should be defined.
  • Decimal – Decimal value to define base unit, for example “kg”. Having different stocks, you will be able to put weight for each product. For example, you sell dog food with different weights. With this field it will be possible to define how much a product weights.
  • Decimal with Unit – Floating point number with unit additionally defined. For example, there are bowls in the stock with different depths. With this field you will be able to define depth for each product with litres and millilitres.
  • Dictionary – After defining this field, user will be able to choose values from the defined list. You can read more about Dictionary field in “Dictionary” document.

Choose  “Text” and name “Material” then, click  “Add”.

You can see, after adding new product to our subcategory “Pots”, in the tab with basic attributes, additional fields are being shown. In this case “Material”.

An example of adding different field type.

For example, in the Electronics stock, there are watches. For these products we want to put a field with checkbox, knowing if the watch has a battery or not.

From the tree Category, choose “Watches” and click  “Details” .

In the opened tab, in  Attributes, choose  “New”.

In the opened tab, field Type choose as Checkbox, and field Name name Batteries.

You can see, after adding a product in “Watches” Category, field “Batteries” is possible to be checked.

Atrybuty Kategorii to także ważna i przydatna funkcja.

Pozwala ona na dodanie dowolnej ilości pól określającej jakie dana Kategoria posiada cechy.

Załóżmy, że mamy główną kategorię np. “Furnitures”, a w niej podkategorię “Sofas”.

Chcielibyśmy aby produkty w tej kategorii (np. Sofas) posiadały dodatkowe informacje np. Jakiej są marki, jaki mają kolor, z jakiego materiału są wykonane.

W tym celu z naszego drzewka kategorii, wybieramy podkategorię dla której chcemy przypisać wyżej wymienione cechy oraz wybieramy przycisk

Na otwartej karcie kategorii Wybieramy „Attributes”, oraz klikamy na „New”.

Na Karcie „New Category Attribute” są dwa pola „Type” oraz „Name”

Mamy następujące Typy Pól:

Text – To będzie chyba najpopularniejszy tym pola. Można w nim dowolnie określać atrybuty dla produktów w danej kategorii. Np. Marka, Linia, Materiał, Kształt it.

CheckBox – Jest to pole do zaznaczania. Wyobraźmy sobie, że mamy w asortymencie np. zegarki i dla tych produktów chcemy wstawić pole z oznaczeniem, czy w zestawie znajdują się bateria czy nie.

Color Picker – Wyobraźmy sobie, że mamy w asortymencie np. podkoszulki i chcemy dodać pole, dzięki któremu w prosty sposób będziemy wybierać kolor dla tego produktu.

Date  – Użytkownik będzie miał dostęp do kalendarza w celu wybrania daty. Na przykład, w magazynie jest żywność i chcesz mieć datę ważności produktu.

Intiger – Ilość. Na przykład w magazynie są kredki w różnych ilościach. Do każdego pudełka, które chcesz mieć pole z ilością kredek.

Decimal – Wartość dziesiętna do zdefiniowania jednostki podstawowej, na przykład „kg”. Mając różne zapasy, będziesz w stanie określić wagę każdego produktu. Na przykład sprzedajesz karmę dla psów o różnej wadze. Za pomocą tego pola będzie można określić wagę produktu.

Currency – Jest to liczba zmiennoprzecinkowa z wyborem waluty, na przykład 3,45 USD. Klient sprzedaje produkty w różnych krajach, dlatego należy określić cenę dla każdego rynku.

Decimal with Unit – Numer zmiennoprzecinkowy z dodatkowo zdefiniowaną jednostką. Na przykład w magazynie znajdują się miski o różnych głębokościach. Za pomocą tego pola będziesz mógł np. zdefiniować głębokość dla każdego produktu w litrach i mililitrach.

Dictionary – Po zdefiniowaniu tego pola użytkownik będzie mógł wybrać wartości ze zdefiniowanej listy. Więcej o polu Słownik możesz przeczytać w dokumencie “Słownik”.

 

Wybierzmy Pole text i nazwijmy go np. Material

Teraz widzimy, że kiedy dodajemy nowy produkt do naszej podkategorii „Sofas”, na karcie z podstawowymi atrybutami, pojawiają się dodatkowe, zdefiniowane przez nas pola.  W tym przypadku „Material”.

 

Przykład dodania  pola innego typu.

Wyobraźmy sobie, że mamy w asortymencie np. zegarki i dla tych produktów chcemy wstawić pole z oznaczeniem, czy w zestawie znajdują się baterie czy nie.

Z naszego drzewka kategorii wybieramy “Watches” i naciskamy na “Details”.

Na otwartej karcie w zakładce “Attributes” wybieramy opcję New.

Na otwartej karcie, pole Type wybieramy jako Checkbox, a pole Name nazwijmy np. Batteries.

Teraz widzimy, że dodając Produkt w kategorii „Watches” , możemy zaznaczyć  pole Batteries.

 

 

 

While fulfilling fields for the new product, one of the first activities is to choose Category for our product.

After choosing adequate Category, in the field „Category symbol”, full symbol name is automatically created, based on the Symbols entered before in adequate Categories.

An example:
Creating main Category „Furniture”, put for example „F”.As a subcategory for „Furniture”, put „Beds”. As a symbol of this subcategory put „BLet’s assume, there are many types of beds in subcategory “Beds”. Put another subcategory for “Beds”, for example “Storage Beds”. As a symbol use “S”.


Alright. Now you want to add your product, which will be visible in „Storage Beds”.
From menu, choose    and click   .

After choosing adequate Category, you can see „Category symbol” has been fulfilled automatically.


Now you can see, how the name for a field has been created.

Ze wszystkich Symboli kategorii które wpisujemy tworząc swoje kategorie, podkategorie itd., automatycznie tworzy się nazwa „Category symbol”, podczas wprowadzania nowego produktu na karcie „Nowy produkt”.

Przy wypełnianiu pól nowego produktu, jedną z pierwszych czynności jaką wykonujemy to wybór odpowiedniej kategorii, dla naszego produktu. Po wybraniu odpowiedniej kategorii, w polu „Category symbol”, tworzy się automatycznie pełna nazwa  symbolu, na podstawie wcześniej wprowadzonych przez nas Symboli w danych kategoriach.

Przykład:

Przy zakładaniu naszej głównej kategorii „Furniture”, jako symbol wpisujemy np. „F”.


Jako podkategorię dla „Furniture”, wpisujemy np. „Beds”. Jako symbol tej podkategorii wpisujemy np. „B”.


Załóżmy, że mamy wiele rodzi łózek w naszej podkategorii „Beds”, więc wpisujemy kolejną podkategorię dla „Beds”. Nazwijmy ją np.  „Storage Beds”, a jako symbol tej kategorii wpiszmy „S”.


Ok. Teraz chcemy dodać nasz produkt, który będzie umieszczony w kategorii „Storage Beds”.

Z menu wybieramy    oraz  .

Po wybraniu odpowiedniej kategorii, widzimy, że pole „Category symbol” wypełniło się automatycznie.


Teraz możemy zobaczyć dokładnie z jakich elementów została stworzona nazwa dla tego pola.

 

Importowanie plików w programie SilkPLM może odbywać się na kilka sposobów.

Na niektórych formularzach u góry, możemy znaleźć przycisk oznaczony następującą ikonką . Oznacza to, że dane na tej konkretnej karcie możemy zaimportować z pliku exel. Są to formularze:

Dostawcy

Produktu

Budgeting Planner

Drugim sposobem importowania plików to wejście w menu, integrations, data import.

Na otwarciej karcie możemy wybrać, którego pliku ma dotyczyć import: Kategorii, Produktu czy Dostawcy.

Data Import:

Do przetlumaczenia

 

Importing a Category:

We can import any category tree from Excel.
An example file with categories looks like this:

In the first row, a user can describe the columns as a user wants. However, you have to remember that for the tree import to be successful, the layout must be kept from the second row, as in the example file. So first the main category, then its symbol, then its subcategory, then its symbol, Next subcategory, its symbol, etc.
To import a category tree from a document, go to “Menu”,”Integrations” and “Data Import”.

Then select Categories from the import forms. Then using the button , choose our document.

After importing, our category tree will be supplemented with categories and symbols entered in the document.

 

Importowanie pliku Kategorii

Możemy zaimportować z exela, dowolne drzewo kategorii.

Przykładowy plik z kategoriami wygląda tak:

W pierwszym rzędzie, użytkownik może sobie opisać kolumny tak jak chce. Trzeba natomiast pamiętać, że aby import drzewa się udał, to od drugiego rzędu musi być zachowany układ, taki jak w pliku przykładowym. Czyli najpierw kategoria główna, potem jej symbol, następnie podkategoria, potem jej symbol, Następna podkategoria, jej symbol itd.

 

Aby zaimportować drzewko kategorii z dokumentu, należy wejść w Menu, Integrations, Data Import.

Z formularzy do importów wybrać  Categories . Następnie przy pomocy przycisku wybrać nasz dokument.

 

Po zaimportowaniu, nasze drzewko kategorii zastanie uzupełnione o wpisane w dokumencie kategorie oraz symbole.

 

 

Importing a product:

We can import from exel doc., products and information about them.

In the first row, a user can describe the columns as a user wants but with the exact order of the fields as presented in the example file.

In order to correctly import the Product List, the following fields cannot be empty:

 

 

Supplier Code – Supplier with the following code must exist in the database:

Pole „Photo” nie może pozostać puste.

Category – The category entered in the document must exist in the database.

PM – W systemie musi być stworzony użytkownik, W systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „PM”, oraz taki sam mail jaki jest podawany w dokumencie.

Merchant – W systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „Merchant” oraz taki sam mail jaki jest podawany w dokumencie.

An exemplary excel file for import with the minimum required amount of data looks like this:

 

After filling in all the fields with information about the product, the program will import the data to both the Product Info and Product Attributes tabs.

To import a Product List from a document, go to “Menu” , “Integrations” and “Data Import”  . Select Products from the import forms. Then using the button , choose our document.

Importowanie pliku z Produktami

Możemy zaimportować z exela, produkty oraz informację o nich.

W pierwszym rzędzie, użytkownik może sobie opisać kolumny tak jak chce, ale przy zachowaniu dokładnie takiej kolejności pól jaka zaprezentowana jest w przykładowym pliku.

Aby prawidłowo zaimportować Listę produktów, następujące pola nie mogą być puste :

Supplier Code – W bazie danych musi istnieć Supplier o podanym kodzie:

Pole „Photo” nie może pozostać puste.

Category – The category entered in the document must exist in the database.

 

PM – W systemie musi być stworzony użytkownik, W systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „PM”, oraz taki sam mail jaki jest podawany w dokumencie.

Merchant – W systemie musi być stworzony użytkownik, który ma nadaną rolę  „Merchant” oraz taki sam mail jaki jest podawany w dokumencie.

Przykładowy plik exel do importu z minimalną wymaganą ilością danych wygląda tak:

 

Po wypełnieniu wszystkich pól z informacjami o produkcie, program zaimportuje dane zarówno do zakładki  Product Info jak i  Product Attributes.

Aby zaimportować Listę produktów  z dokumentu, należy wejść w Menu, Integrations, Data Import. Z formularzy do importów  wybrać  Products . Następnie przy pomocy przycisku Upload file, wybrać nasz dokument.

 

Przygotowanie pliku do Importu w Budgeting Plannerze:

Plik exel, który będzie wykorzystywany w naszym Budgeting Plannerze, przygotowujemy wg. pewnego schematu.

Na poniższym przykładzie widzimy, że nasza struktura kategorii jest 3 poziomowa.

Nasz pierwszy poziom to „Livin Room”, drugi to „Tables” a trzeci to konkretne modele dla tych kategorii.

Czyli Aby móc zaimportować taki plik który posiada taką strukturę :

, nasza struktura Kategorii też powinna zawierać te pola:

Nazwy kolumn mogą być indywidualnie dostosowane do klienta.

W tym przykładzie zastosowany został szablon pól, których wyjaśnieniem zajmiemy się poniżej:

Pierwsze 3 kolumny dotyczą 3 poziomów naszych kategorii.

Są to “Category“, “Sub-Category” oraz “Sub-Sub Category” – jako nazwy poszczególnych produktów.

Następne kolumny to:

Quantity SEZON+SALE”  Czyli – ilość sprzedaży w poprzednim sezonie.

Net Price” – Pojedyncza cena netto

Price” – Cena zakupu dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Value of Orders by Sell Price” – Wartość zamówień w cenie sprzedaży (netto) dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Planned Participation (%)” – Procentowy udział sprzedaży poszczególnych kategorii asortymentu, dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Value of Orders by Purchase Price” – Wartość zamówień w cenie zakupu (netto), dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Margin IP (%)” – Marża dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Participation (%) – Online” – Procentowy udział sprzedaży poszczególnych kategorii asortymentu dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Price – Online”  – Cena zakupu dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Sales Value – Online”   – Wartość sprzedaży online.

Value of Orders by Sell Price – Online” – Wartość zamówień w cenie sprzedaży (netto) dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Margin (%) – Online” – Marża dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Value of Orders by Purchase Price – Online” – Wartość zamówień w cenie zakupu (netto) dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Quantity – Online” – ilości produktów online.

Quantity – Total” – ilość ostateczna.

Value of Orders by Sell Price – Total” – Wartość zamówienia w cenie sprzedaży

Value of Orders by Purchase Price – Total” – Ostateczna wartość zamówień w cenie zakupu.

Przygotowując plik importu do naszego Budgeting Plannera,  nie można zapomnieć o dodaniu podsumowującej komórki, z nazwą dla kategorii, w której znajdują się produkty, dla których wypełnialiśmy dane.

W naszym szablonie będzie to wyglądało tak:

Z wyjątkiem pierwszych 3 kolumn oraz komórki podsumowującej, nie jest konieczne wpisywanie czegokolwiek, a plik i tak zostanie zaimportowany prawidłowo.

Czyli nasza minimalna ilość danych, aby zaimportowac plik, będzie wyglądała tak:

 

Po dodaniu komórki podsumowującej, możemy wypełniać nasz Budget plan o kolejne asortymenty z np. Innej sub- kategorii, lub całej kategorii.

Dodajmy do naszego planu np.  sub-kategorie o nazwie „Coffe tables”,  a do niej przypiszmy nasz asortyment.

W takim przypadku nasz nowy asortyment, tym razem z innej sub-kategorii, znowu podsumowujemy dodając na końcu komórkę z nazwą głównej kategorii.

Przypominam, że dane liczbowe w naszym przykładzie są wpisane losowo na potrzeby grafiki.

Importowanie pliku oraz cały dział Budget Plannera, objaśniamy w  artykule pt. “Budgeting Planner”.

 

Dodawanie sezonu

Z poziomu PLM, sezon jest dosyć istotny, ponieważ bezpośrednio na każdy sezon można planować oraz wgrywać budżety.

Tworząc nowy sezon, musimy także stworzyć dla niego sub-sezon.

Przykładowo możemy sobie założyć dwa sezony, na pierwszą i drugą połowę roku. W każdym sezonie, możemy założyć sobie po dwa kwartały dla każdego półrocza.

Innym przykładem może być np. “sezon świąteczny” itd.

Jeżeli użytkownik nie chce podziału na sezony, może sobie zrobić rozliczenie w obrębie jednego roku. W takim przypadku, może założyć jeden sezon, oraz jeden sub-sezon jako ten sam rok.

Przed dodaniem produktu do naszej bazy danych, musimy wcześniej dodać kategorie, w której ten produkt będzie się znajdował. Dodawanie kategorii opisane jest w artykule pt. “Categories”.

Jeżeli chcemy od razu dodać produkt do sezonu to musimy mieć wcześniej utworzony sezon, a w nim sub-sezon.

Aby dodać sezon wchodzimy w , potem i wybieramy „Seasons”.

Na otwartej karcie wybieramy

W pierwszej zakładce Info” Wypełniamy poszczególne pola .

W polu “Season” Wybieramy nazwę dla naszego sezonu budżetowego, np. „First half of 2023”

To pole jest wymagane aby dodać sezon. Po wypełnieniu tego pola i kliknięciu na , zostaną odblokowane dodatkowe zakładki na otwartej karcie, które będziemy mogli uzupełnić.

Pojawi się także pole „Eid” z nazwą systemową naszego sezonu. Nazwy tej nie można zmienić.

W polach „Start Date” oraz „End Date”  możemy ustawić zakres dat, jaki będzie obowiązywał w tym danym sezonie budżetowym. Załóżmy, że będzie to okres od 1.01.2023 do 1.06.2023. Klikamy w pole „Start Date” i wybieramy datę startową naszego sezonu.

To samo robimy w przypadku pola „End Date”.

W zakładce “Sub-seasons możemy dodać pod-sezon do naszego sezonu. Pod-sezonów w jednym sezonie może być wiele.

Po naciśnięciu przycisku , otworzy nam się karta nowego Pod-sezonu.

Pierwsze pole o nazwie “Sub-season”  to nasza nazwa pod-sezonu. Wpiszmy na przykład „January  March”, albo „Christmas” lub cokolwiek innego co będzie definiowało nasz pod-sezon, dla tego konkretnego sezonu.

Opcjonalnie w polu “CODE”, możemy wpisać kod naszego pod-sezonu i kod ten zostanie dodany do nazwy systemowej pod-sezonu w danym sezonie.

Wszystkie zmiany na karcie zapisujemy przyciskiem  znajdującym się na dole.

W polach poniżej czyli „Start Date” oraz „End Date” możemy określić zakres daty, która będzie obowiązywała w danym pod-sezonie.

W następnej zakładce czyli “LINE”, po naciśnięciu , możemy dodawać nazwy linii produkcyjnych obowiązujących w danym sezonie.

Mogą to być na przykład nazwy typu „Ecco”, „Natural”, lub jakiekolwiek inne wymyślone na potrzeby danych produktów. Każdą kolejną nazwę linii dodajemy przyciskiem .

Kolejna zakładka to „Echanges Rates”.

W tej zakładce definiujemy kursy walut.

Aby system prawiodłowo wyliczał nam porządane pola, Musimy dodać walutę w jakiej operujemy i nadać jej wartość 1. Kolejne waluty wpisujemy zgodnie z ich kursem.

Po naciśnięciu przycisku , otwiera nam się karta z dwoma polami:

Pierwsze pole o nazwie “Currency” jest polem wyboru. Po naciśnięciu na niego wybieramy walutę w jakiej operujemy na produktach w tym sezonie. Jeżeli nasza waluta nie występuje na liście wyświetlonych walut, możemy ją dodać do słownika walut na dwa sposoby:

Szybszym sposobem, możemy kliknąć w , która znajduje się obok pola “Currency. Otworzy nam się karta o nazwie „New Currency” z polem o nazwie „Name”, gdzie po prostu wpisujemy nazwę naszej waluty i akceptujemy przyciskiem  na dole karty. Po tej operacji zostaniemy z powrotem odesłani do karty „New Exchange Rate” gdzie będziemy mogli wybrać dodaną przed chwilą walutę z listy pola „Currency”.

Drugim sposobem na dodanie Waluty do słownika walut jest wejście w   i wybranie opcji . Z wyświetlonej listy słowników wybieramy  “Currencies”. Otworzy nam się karta z zasłownikowanymi walutami ,gdzie przy pomocy przycisku , możemy dodać naszą walutę.

Więcej o słownikach znajdziemy w artykule pt. Dictionaries”.

W Drugim polu o nazwie “Exchange Rate” ustalamy cenę wybranej waluty w stosunku do pieniądza, którym posługujemy się w danym kraju.

W następnej zakładce czyli „CBM Costs” , ustalamy cenę transportu.

Po naciśnięciu przycisku  otwiera nam się karta, w której możemy wypełnić następujące pola:

“Incoterms” – czyli wybór sposobu rozliczenia transportu. Mamy do dyspozycji następujące typy rozliczeń transportu : FCA, FAS, FOB, CFR, CIF, CPT, CIP, DAP, DDU, DDP, EXW.

Na podstawie wybranego incotermsa, mamy 5 wzorów wyliczania marży.

Wzory te najlepiej przedstawia tabelka poniżej:

“Port of shipment” – w tym oknie, użytkownik wybiera port, z którego będzie importował swoje produkty w tym sezonie. Jeżeli danego portu nie ma na liście, można skorzystać z opcji szybkiego dodania go do listy za pomocą znajdującej się koło pola “Port of shipment”, w ten sam sposób jaki został opisany powyżej dla listy “Currency”.

„Port of Delivery” – tutaj wybieramy port do którego trafi towar.

Następne Pole to “Country, gdzie możemy wpisać Kraj, w którym znajduje się wybrany Port dostawy.

W następnym polu czyli „Container Rate” – możemy wpisać pojemność kontenera. Wartość wpisujemy w metrach sześciennych. Jeżeli na przykład wiemy, że nasz towar zajmie określoną przestrzeń kontenerową, możemy ją wpisać w tym polu. Np. 66 (metrów sześciennych).

W następnym polu czyli „Price 1 CBM” – możemy wpisać cenę, w walucie jaką określiliśmy w polu “Currency”, jaką płacimy w tym przypadku za 1 metr sześcienny kontenera z naszymi towarami.

Pole „Price 1 CBM PLN” – wyświetli  nam automatycznie cenę za 1 metr sześcienny kontenera, w walucie jakiej używamy w swoim kraju, a jakiej wartość określiliśmy w zakładce Currency”, w polu „Exchange Rate”. W tym przypadku pole to zostało stworzone do obliczania ceny 1 metra sześciennego w Polskich złotych.

W zakładce tej, na pasku narzędzi pojawił się nam przycisk informujący o możliwości zaimportowania danych z listy .

Przykładowy plik przygotowany do importu danych w tej zakładce powinien wyglądać w podobny sposób :

W następnej zakładce „Transit Time” wpisujemy czas dostawy naszego towaru do miejsca docelowego.

Po naciśnięciu przycisku , otwiera nam się karta gdzie możemy wypełnić następujące pola.:

Port of Shipment” – czyli port z którego wysyłany jest towar.

Transport Type” – czyli typ transport i tutaj mamy do wyboru:

Maritime Transport – czyli transport morski

Railway Transport – czyli transport lądowy

Air Transport – czyli transport drogą powietrzną

W polu “Transit Time” – wpisujemy ilość dni transportu.

W następnej zakładce , czyli „Additional Cost” można dodać dodatkowe koszty na dany sezon,  nie związane z jednym zamówieniem lecz z kilkoma. Np. ogólne dodatkowe koszty związane z danym dostawcą.

Na kolejnej zakładce czyli „Products in Season ,  możemy podejrzeć jakie produkty mamy dodane do naszego sezonu. W tym miejscu możemy dodawać produkty do sezonu, ale możemy również robić to z poziomu  . Zakładamy, że nie mamy jeszcze wprowadzonego żadnego produktu. Więcej o tej zakładce można przeczytać w artykule pt. “Product in Season”.

DODAWANIE DOSTAWCY

Aby dodać nowego dostawcę wchodzimy w , oraz i wybieramy

 

Aby móc zapisać nowego dostawcę pole „Company Full Name” nie może być puste.

Na otwartej karcie wypełniamy następujące pola:

Company Full Name” – czyli pełna nazwa firmy

Company Short Name” – czyli skrócona nazwa firmy wg. naszego uznania.

TAX ID” – w tym polu możemy wpisać NIP firmy

Primary Email” – w tym polu możemy wpisać  pierwszy mail do dostawcy

Other Email Addresses” – w tym polu możemy wpisać  kolejny mail do dostawcy

Primary Phone” – w tym polu możemy wpisać pierwszy telefon do dostawcy

Other Phones” – w tym polu możemy wpisać kolejny telefon do dostawcy

WWW” – w tym polu możemy wpisać stronę www dostawcy

Country” – w tym polu możemy wybrać kraj pochodzenia dostawcy. Jeżeli danego kraju nie będzie w naszym słowniku, możemy go szybko dopisać korzystając z ikonki(grafika) znajdującej się koło pola „Country.”

W kolejnych polach czyli : „City”, „State”, „District”, „Zip Code”, „Address Line 1”, „Address Line 2” – możemy wpisać dokładny adres danego dostawcy.

Bank Details” – w tym polu możemy wpisać szczegóły dotyczące banku dostawcy

W polu „Terms Of Payment” – możemy wybrać warunki płatności jakie oferuje nam dostawca. Jeżeli w słowniku nie znajdziemy odpowiednich warunków, możemy je szybko dopisać klikając w , znajdującą się obok pola „Terms Of Payment.”

W polu „Incoterms” – możemy wybrać uzgodniony podział ryzyka i kosztów pomiędzy sprzedającym i kupującym wg. stosowanych standardów.

Pole “Port of Delivery” – jest powiązane z warunkami dostawy i automatycznie się aktywuje, jeżeli będzie potrzeba jego wypełnienia.

Pierwsze pole czyli „Pre-Inspection” –    Oznacza że dane do przelewów są sprawdzone dla tego dostawcy.

Kolejne pole czyli „Active” – zaznaczamy aby dany dostawca był dostępny na liście wyboru.

Kolejną zakładkę czyli „Products in Season , pominiemy w tym artykule, ponieważ zakładamy, że nie mamy jeszcze wprowadzonego żadnego produktu. Więcej o tej zakładce można przeczytać w artykule pt. Product in Season”.

DODAWANIE PRODUKTU

Aby móc dodać produkt musimy najpierw stworzyć kategorię, do której będzie należał dany produkt.

Więcej o tworzeniu kategorii znajduje się w artykule pt. Categories

Powiedzmy, że  chcemy wprowadzić stół jadalny do naszej bazy produktów.

Aby dodać produkt wchodzimy w , oraz .

 

 

W pierwszej zakładce “Info”, na otwartej karcie Naciskamy na przycisk .

Aby zapisać nowy produkt, pola “Category” oraz “Name”, muszą zostać wypełnione.

Po wypełnieniu tych pól i naciśnięciu przycisku  w dowolnym momencie, zostaną aktywowane kolejne zakładki na karcie Nowego produktu.

W polu „Category” wybieramy kategorię dla naszego produktu.

Jeżeli w naszej kategorii wpisaliśmy także symbol, pojawi się on automatycznie w polu „Category symbol”.

W polu „Name” Wpisujemy nazwę dla naszego produktu np. “Dining Table”.

W polu „Details Name” możemy wpisać rozszerzoną nazwę naszego produktu. Np. “Concrete Garden Dining Table”

W polu „Initial Price” możemy wpisać orientacyjną cenę dla tego produkt. Nie jest ona powiązana z żadną dostawą. Np. “250”.

W następnym oknie możemy wybrać walutę dla naszej ceny orientacyjnej. Np. “USD”. Jeżeli dana waluta nie występuje na liście do wyboru, możemy ją dodać do słownika walut. Więcej o dodawaniu słowników znajduje się w artykule pt. Dictionaries.

Pole „Supplier code” – uzupełni się automatycznie po wybraniu dostawcy.

W oknie „Preferred Supplier” możemy wybrać preferowanego dostawcę. Np. zamawialiśmy już podobne rzeczy u pewnego dostawcy i zakładamy, że on będzie tym od którego zamówimy nasz produkt.

Aby wybrać dostawcę z listy, musi on być wcześniej wprowadzony do bazy danych. Więcej o wprowadzaniu dostawców, znajduje się w artykule pt. Dodawanie dostawców.

Pole „Supplier Product Id” jest to pole orientacyjne, w którym możemy powiązać informacje o danym produkcie z naszym dostawcą. Np. “Stół od Belliani”.

Pole „Sample Status” dotyczy zamówienia wzorów u danego dostawcy. W tym przypadku możemy wybrać status: Chosen, Sent, Delivered

W następnym polu czy „Eans”, możemy przypisać  13 cyfrowy numer EAN do naszego produktu.

Po naciśnięciu przycisku , możemy to zrobić na dwa sposoby: Albo wpisać nasz kod ręcznie i zaznaczyć opcję „Is Defoult”, albo kliknąć w po prawej stronie pola i przypisać automatycznie jeden z numerów EAN, wprowadzonych wcześniej. Więcej o dodawaniu numerów EAN znajduje się w artykule pt.Dodawanie numerów EAN”.

W polu „PM” możemy wybrać Product Managera z listy dodanych wcześniej użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

W polu „Merchant” możemy wybrać Kupca  z listy dodanych wcześniej użytkowników z odpowiednimi uprawnieniami.

Więcej o dodawaniu użytkowników oraz nadawaniu im odpowiednich uprawnień, znajduje się w artykule pt. Role i Uprawnienia”.

W polu „Number Of Product” możemy wpisać swój numer produktu, który na przykład będzie wykorzystywany później na stronach sprzedażowych.

Następne pole „Full Name”, system tworzy nam automatycznie na podstawie wypełnionych pól i są to pola: “Name“, “Marketing Name“, “Details Name“, “Capacity/Dimension” oraz sześciu ostatnich cyfr EANu.

Pole to inaczej tworzy się przy tworzeniu nowego produktu, a inaczej przy tworzeniu produktu na danym sezonie.

W polu „Marketing Name” możemy wpisać nazwę jaką np. będziemy wykorzystywać do wyświetlania w serwisach sprzedażowych. Np. „Outdoor Dining Table with an Acacia Wood Base”

W polu “English Name” możemy wpisać nazwę naszego produktu po Angielsku, jeżeli np. wcześniej nazwa naszego produkty było w innym języku.

Pole „Capacity/Dimension” jest to pole w którym możemy wpisać skrótową informację o wymiarach naszego produktu wg. standardowego nazewnictwa np. “90 x 90 cm”.

W polu „VAT Rate %” możemy z listy wybrać stawkę  vat. Jeżeli w słowniku nie ma odpowiedniej dla Twojego kraju stawki Vat, możemy skorzystać z , która znajduje się obok pola „VAT Rate %” i wpisać ją bezpośrednio do słownika.

W polu „Duty %”, możemy wybrać z listy stawkę cła dla naszego produktu. Jeżeli w słowniku nie ma odpowiedniej wartości cła, możemy skorzystać z , która znajduje się obok pola „Duty %” i wpisać ją bezpośrednio do słownika.

W polu „Brand” możemy ze słownika wybrać Markę dla naszego produktu. Jeżeli w słowniku nie ma odpowiedniej Marki, możemy skorzystać z , która znajduje się obok pola „Brand” i wpisać ją bezpośrednio do słownika.

Pole „Inner Quantity” – Jest to liczba sztuk (jednostek do sprzedania) w każdym opakowaniu wewnętrznym.

Pole „Outer Quantity” – Jest to liczba opakowań wewnętrznych zawartych w opakowaniu zewnętrznym.

Pole „CBM Outer”  Określa w metrach sześciennych, ile miejsca Twój ładunek zajmie na statku.

Jeden metr sześcienny oblicza się mnożąc Długość x Szerokość x Wysokość.

W polu “Unit” możemy wybrać z listy, czy nasz produkt występuje jako sztuka pojedyncza, czy jako zestaw np. “Zastawa stołowa”.

Pola o nazwie : „Origin Country” , “Port of Shipment” , “Final Price” oraz “Retail Price”, wypełnią się automatycznie, jeżeli produkt ten był już wcześniej zamawiany. Tych pól  nie możemy wypełniać.

W sekcji „Testa”, poprzez naciśnięcie , możemy dodawać reguły jakości, które ma spełniać nasz produkt.

Na przykład kiedy wprowadzamy produkt – “Krzesło do pracy biurowej” – możemy w tym polu dodać obowiązujące normy jakościowe dla tego typu produktów np.” BS 5459-2:2000+A2:2008”.

Wszystkie takie  wymagane procedury testowe znajdują się w dziale  , .

Każdą nową procedurę testową w tym polu możemy dodać wykorzystując , znajdującą się koło pola „Required Tests”.

W polu “Notes” możemy dodać dowolną notatkę na tej karcie.

W polu ”Description DPP” możemy napisać notatkę przeznaczoną do Działu Planowania Produktu.

Klikając w link „Image galery” – możemy dodać obrazki do naszego produktu.

Po kliknięciu w ten link zostanie otwarta karta, na której możemy zaimportować nasze obrazy. W tym celu naciskamy na , a następnie na . Wybieramy ścieżkę do naszej grafiki. Po załadowaniu zdjęcia zapisujemy ten stan przyciskiem .

Możemy wgrać dowolną ilość grafik do galerii naszego produktu. Na karcie galerii znajduje się 3 stopniowy zoom, dzięki któremu możemy zmniejszać albo powiększać widok naszej galerii.

Poniżej , jak na każdej karcie, znajduje się link o nazwie „Attachment”, dzięki któremu możemy dodać dowolny dokument do naszej karty produktu.

W następnej zakładce o nazwie Product Attributes, możemy wpisać konkretne wartości dla naszego produktu, a są to:

Pole „Width” – szerokość naszego produktu w centymetrach

Pole „Height” – wysokość naszego produktu w centymetrach

Pole „Depth” – głębokość naszego produktu w centymetrach

Pole „Diameter” – średnica naszego produktu w centymetrach

Pole „Length” – długość naszego produktu w centymetrach

Pole „Weight” – waga naszego produktu w kilogramach

W sekcji „Materials” możemy ze słownika wybrać materiały, z jakich złożony jest nasz produkt.

Jeżeli po naciśnięciu , w słowniku nie znajdziemy odpowiedniego materiału, możemy skorzystać z , która znajduje się obok pola „Material” i wpisać ją bezpośrednio do słownika.

W polu o nazwie „%” możemy określić w jakim procencie występuje wybrany przez nas materiał.

Decydując się na określenie procentowego udziału materiałów w naszym produkcie, musimy pamiętać aby suma tych materiałów wynosiła 100 %!

Jeżeli wybierzemy dla naszego produktu np. dwa materiały – “Fibre Cement” oraz “Acacia Wood” i przy jednym z nich wpiszemy 30 %, to w drugim musimy wpisać 70 %, inaczej system nie pozwoli nam zapisać danej karty!

Następna sekcja to „Colors”. Na takiej samej zasadzie możemy dodać kolory, z jakich składa się nasz produkt. Jeżeli w słowniku kolorów nie znajdziemy odpowiedniego, to możemy skorzystać z , która znajduje się obok pola „Color” i wpisać ją bezpośrednio do słownika.

Na samym dole znajdują się dwa pola do odznaczenia :

Pierwsze to „Publish On Page” – jest to informacja czy dany produkt ma być opublikowany na stronie.

Drugi to „Contact With Food” – który informuje, że produkt ma coś wspólnego z żywnością.

Kolejna zakładka to Product in Season

Zakładkę to opisuje dokładnie artykuł pt. Product in Season”.

Kolejna zakładka to Orders

Zakładkę to opisuje dokładnie artykuł pt. Orders”.

Product in Season

W zakładce “Product”, zakładamy sobie produkt globalnie i jest on w naszej bazie.

W pewnym momencie może nadejść decyzja, czy dany produkt będziemy dodawać do konkretnego sezonu i brać pod uwagę jego zamówienie.

Dodając ten produkt do sezonu, utworzy nam się ścieżka z dodatkowymi danymi do uzupełnienia dla tego produktu.

A więc posiadamy w naszej bazie konkretny produkt, wypełniliśmy dla niego dane w zakładkach „Info”, „Attribute”, „Orders”.

Na karcie „Product”, natomiast zakładka „Product in Season” jest pusta.

Teraz podejmujemy decyzje, że produkt ten wejdzie do naszego sezonu rozliczeniowego, więc musimy go dodać w zakładce „Product in Season” na karcie „Product”.

Klikamy na przycisk i otwiera nam się karta „New Product in Season”.

W pierwszej zakładce „Info/Approval”, w pierwszej kolejności, wybieramy do jakiego sezonu wejdzie nasz produkt.

Robimy to w polu „Season”, w następnym polu określamy do jakiego sub-seasonu, w wybranym sezonie będzie wchodził nasz produkt.

Aby móc zapisać kartę musimy także wypełnić pole “Retail Price“.

Wiele pól wypełni nam się automatycznie kożystając z danych jakie wpisaliśmy przy wprowadzaniu produktu. Są to pola:

Category, Capacity/Dimension, Colors, PM, Default EAN, Preferred Supplier, Initial Price, Net Price, Margin (%), Materials, Key Visual.

Na zakładce tej możemy także wypełnić pola: “Port of Shipment” – port wysyłki, “Line” – linie produkcyjną,

Product Type” – czy jest to produkt nowy, czy był już wcześniej zamawiany. Zaznaczojąc pole “Color Box”, spowodujemy, że na naszym pasku zakładek pojawi się jeszcze jedna o nazwie “Color Boxes“.

W polu “Approval Status“, możemy wybrać status dla próbki danego towaru. Czy jest ona zaakceptowana, czy zaakceptowana, ale z uwagami, lub odrzucona.

Jeżeli wybierzemy, że nasza próbka została zaakceptowana, automatycznie zaznaczy nam się pole “Approval to Collection”, w przeciwnym razie pole to będzie nie aktywne. 

Aby nasz produkt był widoczny w sezonie w polu „Approval Status”, musimy wybrać „CONFIRMED”.

W następnym polu „Status”, możemy też określić na jakim etapie transportu, znajduje się nasz produkt.

Confirmed – towar zatwierdzony

Ordered – zamówiony

In Production – towar jest podczas produkcji

Shipping – towar jest w trakcie transportu

Delivered – towar został dostarczony

Zakładka „Offers – w tej zakładce definiujemy wszystkie oferty od różnych dostawców dla tego konkretnego produktu.  W zakładce tej decydujemy, którzy dostawcy będą dostawcami docelowymi.

Morze się także zdarzyć, że zamówiliśmy towar od pierwotnego dostawcy, ale w trakcie sezonu dostajemy od kogoś innego jakąś fajniejszą, bardziej konkurencyjną ofertę na  ten sam produkt i możemy zdecydować, że kolejne partie tego towaru, będą zamawiane już u nowego dostawcy.

Na karcie tej w polu „Supplier” wybieram dostawcę z naszej listy. Jeżeli naszego dostawcy nie ma jeszcze na liście możemy go w łatwy sposób dopisać naciskając .

W polu „Price” –określamy cenę jaką proponuje nam dostawca za sztukę produktu.

W następnym polu określamy w jakiej walucie jest cena.

W polu „Min Quantity” – określamy czy dostawca narzucił minimalną ilość zamówienia.

W polu „Url Product” – możemy wkleić adres www do danego towaru dostawcy

W polu „Sample Ststus” – możemy wybrać, czy próbka towaru od dostawcy została:

„Sent” – Wysłana do nas,  „Delivered” – Próbka dotarła, lub „Chosen” Została przez nas wybrana.

W polu „Origin Country” – wybieramy kraj pochodzenia dostawcy.

W następnej zakładce czyli “Offers“, możemy dodać oferty od innych dostawców, na ten sam produkt.

Aby to zrobić, na zakładce tej klikamy i na otwartej karcie wybieramy konkretnego dostawcę z naszej listy. Aby prawidłowo dodać kolejną ofertę, musimy podać cenę tego dostawcy.

Kolejne Zakładki czyli „PP Samples”, „Shipment Samples”, “Brandings”, oraz “Test Reports” – wpisy te tworzą się automatycznie po dodaniu produktu do szczegółów zamówienia.

Więcej o szczegółach zamówienia umawiamy w artykule pt. „Zamówienia”.

Jeżeli w zakładce Info/Approval, zaznaczyliśmy pole “Color Box“, możemy przejśc do zakładki “Color Boxes“.

Na karcie tej po naciśnięciu , wybieramy dostawcę i w kojenym polu czyli “Key Visual“, możemy wybrać z listy typ wizualny jaki san interesuje w opakowaniach dla tego produktu.

W kolejnym polu “Kind Of Package” definiujemy rodzaj opakowania extra.

W polu “Remarks” możemy wpisać osobny komentarz w sprawie próbki i wybrać datę tego komentarza.

W kolejnym polu możemy ustawić datę zminu statusu dotyczącego próbki. Mamy do wybory 4 możliwości:

Do zamówienia, Zamówiony, Do poprawy oraz Zatwierdzony.

W zakładce „Branding Settings” – pierwszy poziom uzupełni sie automatycznie na podstawie grupy asortymentowej.

Pole „Key Visual” – opisuje dodatkową cechę, jaką jest szata graficzna opakowań lub wstawek. Jest to informacja dla działu projektowego.

W sekcji „Branding” określamy typy wzorów wszelkiego rodzaju dodatków, które mają się znaleźć na produkcie. Np. EAN sticker, czyli nalepka z kodem kreskowym i opisem.  Albo WCL – czyli wszelkiego rodzaju wszywki.

Drugi poziom czyli „Branding Details” – jest to konkretny wzór wybranego dodatku.

W sekcji “Protections and Maintenance” – możemy wybrać dodatkowe informacje dotyczące produktu, związane z bezpieczeństwem lub konserwacją.

Zakładka “Test Reports” zostaje aktywna, w momencie kiedy podczas zakładania produkty, zaznaczymy, że ma on coś wspólnego z żywnością. Robi się to na karcie produktu, w zakładce „Attribute”, zaznaczając pole „ Contact with food”.

Testy których wykonanie  dostawca musi dostarczyć określamy na karcie Produktu w zakładce „Tests”.

 

Możemy w bardzo szybki sposób przypisać wiele produktów do naszego sezonu.

Żeby to zrobić wchodzimy w Menu, Product Lifecycle, Operations, oraz Assign Products to Season.

Po wejściu wybieramy sezon oraz sub sezon dla którego chcemy przyspisać produkty i zatwierdzamy przyciskiem   na dole karty.

Następnie wybieramy  oraz także zatwierdzamy .

Otworzy nam się karta „Select Product”, na której znajdować się będą wszystkie nie przypisane jeszcze do sezonu produkty.  W pierwszym polu „Eid” każdego wiersza, znajduje się pole które można zaznaczyć.

Dzięki temu możemy zaznaczyć wiele produktów oraz zatwierdzić je do danego sezonu poprzez naciśnięcie select(grafika) na dole karty.

 

DODAWANIE NUMERÓW EAN:

Czym jest kod EAN:

EAN jest znormalizowanym kodem kreskowym i jest umieszczany na większości komercyjnych produktów dostępnych obecnie w sklepach.

EAN jest wykorzystywany w systemach POS ( służący do zarządzania sprzedażą, zapasami i zakupami produktów handlowych).

EAN jest zgodny z używanym w USA i Kanadzie kodem UPC i japońskim kodem JAN. Jest to uniwersalny kod stosowany na całym świecie.

Pierwsze trzy cyfry kody EAN oznaczają kraj, w którym dana firma przystąpiła do systemu GS1. Kolejne cyfry składają się na numer firmy, numer produktu i tzw. cyfrę kontrolną.

Dodawanie kodów EAN:

Dodawać kody EAN do systemy SilkPLM możemy na dwa sposoby:

Pierwszy sposób to jest wejście w potem oraz wybranie opcji .

Na otwartej karcie Naciskamy  i w polach „Range From” oraz „Range to” wpisujemy zakres naszej puli EANów. Np. w pierwszym polu wpiszemy 5012345678900, a w drugim 5012345678910, co oznacza, że mamy w tej puli 10 kodów do rozdysponowania.

System sprawdzi czy zostało wprowadzonych poprawnie dokładnie 13 cyfr.

Zapisujemy naszą pulę kodów EAN przyciskiem .

Teraz podczas dodawania naszego produktu na karcie Nowy Produkt w polu “Eans”, wystarczy że klikniemy przycisk , a następnie naciśniemy lupkę .

System zapyta nas czy na pewno chcemy  przydzielić numer EAN z naszej puli. Wybieramy przycisk Yea(grafika) i system przydzieli pierwszy wolny numer EAN z naszej zdefiniowanej wcześniej puli numerów.

Po wprowadzeniu PIERWSZEGO numeru z naszej puli, musimy zaznaczyć opcję „Is Defoult”, czyli potwierdzić, że numer ten będzie domyślny. Dla kolejnych numerów nie będziemy musieli zaznaczać tej opcji.

Drugim sposobem wprowadzenia numeru EAN jest wpisanie go ręcznie przy wypełnianiu sekcji EAN na karcie nowego produktu.

W tym celu W sekcji EAN na karcie “Product” naciskamy przycisk  i w powstałym oknie wpisujemy nasz numer ręcznie. System sprawdzi czy wpisaliśmy poprawnie 13 cyfr, oraz czy danego numeru nie ma już w stworzonej wcześniej puli numerów EAN.

 

BUDGETING PLANNER:

W zakładce „Budgeting Planners” możemy zaimportować plik w którym znajdują się nasze wyliczenia oraz plan sprzedażowy, na podstawie naszych danych historycznych.

Jest to bardzo pomocne, gdy chcemy odnieść się do danych sprzedażowych i sprawdzić czy w wybranym sezonie, zmieścimy się w naszym planie budżetowym.

Do Budgeting Plannera wchodzimy klikając potem a na koncu

Na otwartej karcie mamy dwie zakładki. W pierwszej „Budgeting Planners”, możemy zaimportować  nasz plik z danymi historycznymi, a w drugiej czyli „Budgeting Planners PM”, pojawią nam się dane z zaimportowanego pliku, plus dane tych produktów, które opracowujemy na ten sam sezon rozliczeniowy.

W zakładce tej, wszystkie pola, które na końcu swojej nazwy mają wyświetlone (Planer), są polami, który zostały zaimportowane z naszego pliku w Budgeting Planerze i zostały omówione dokładnie w artykule „Przygotowanie pliku do Importu w Budgeting Plannerze”.

A więc poniżej przedstawiamy przykładowy plik, który będzie użyty do importu w naszym Budgeting Planerze.

Pokazane na tym przykładzie wartości liczbowe są całkowicie przykładowe i wypełnione na potrzeby prezentacji .

Prawidłowe przygotowanie pliku do importu w Budgeting Planerze opisujemy szerzej w artykule pt.

„Przygotowanie pliku do Importu w Budgeting Plannerze”

Aby zaimportować plik do Budgeting planera, musimy mieć w systemie stworzone  Kategorie, które znajdują się w naszym pliku do zaimportowania. Musimy także posiadać sezon dla którego będziemy obliczali Budgeting Planner.

Czyli przykładowo dla powyższego pliku, musimy mieć tak samo nazwane kategorie.

W zakładce „Budgetinging Planers”,  Importując dany plik musimy wybrać sezon, dla którego będziemy obliczać plan.  Po wybraniu sezonu, w następnym polu „Upload file”, wybieramy nasz plik i

– budgetingplanner

Po prawidłowym zaimportowaniu pliku, widzimy, że na kolor zielony zaznaczone są wiersze z naszej głównej kategorii, na kolor Błękitny – wiersze z sub-kategorii, a białe pozostają wiersze z sub-sub kategorii, czyli w naszym przypadku nazwy asortymentów.

Zakładka” Budgeting Planners PM”:

W zakładce tej widzimy wszystkie pola zarówno zaimportowane z naszego pliku, oraz pola z produktami, które fizycznie mamy na stanie.

Pola  w kolorze białym, są to pola, na których aktualnie pracujemy w danym sezonie.

Na szczegóły poszczególnego wiersza możemy wejść na dwa sposoby. Albo dwukrotnie kliknąć myszką na danym wierszu, lub podświetlić dany wiersz jednym kliknięciem i naciśnięciem przycisku

Warto jest zauważyć, że wchodząc w szczegóły danej pozycji, mamy do dyspozycji narzędzie w postaci dwóch kółek , która przenosi nas do miejsca w którym były wypełniane dane dla tego konkretnego pola.

W zakładce “Budgeting Planners PM” obok przcisku  , znajdują się ikony.

Pierwsza z nich to Lupa , dzięki której w szybki sposób możemy znaleźć konkretne dane.

Następna ikonka to odświeżenie strony  .  Dzięki niej, po wprowadzeniu do systemu jakiś danych, które docelowo będą wyświetlane w zakładce „Budgeting Planner” , możemy na nią kliknąć i zobaczyć jak zmienione lub dodane pola się aktualizują.

Przy pomocy ikonki , jak w każdej karcie możemy zobaczyć wszystkie pola jakie wyświetlają nam się, na górnym pasku na danym formularzu.

Możemy także odznaczyć pola, które aktualnie nie chcemy aby były wyświetlane, zatwierdzając przyciskiem – grafika.

Następna ikona to ołówek . To bardzo przydatne narzędzie ponieważ dzięki niemu, w bardzo szybki sposób możemy zmienić dane w konkretnym polu wiersza, po prostu klikając na , a potem na pole które chcemy zmienić i od razu możemy zmienić lub uzupełnić dane. Oczywiście możemy zrobić to tylko dla danych produktów, na których pracujemy obecnie w tym sezonie.

Następna ikonka to Filtr . Na karcie tej niezmiernie ważna jest opcja Filtrów, dzięki którym wszystkie dane wyświetlają  nam się w sposób przejrzysty.

Zobaczymy przykład filtrowania naszych danych po Kategorii.

Omówmy sobie szerzej pola w zakładce “Budgeting Planners PM”:

Season” – pokazuje nam sezon w jakim opracowywane są produkty.

Category” – w tym polu  pokazany jest nasz 3ci poziom kategorii produktu

Full Category” – w tym polu pokazana jest cała ścieżka kategorii produktu

Gallery” – w tym polu wyświetlana jest grafika dodana do produktu

Product” – To jest nazwa naszego produktu.

Supplier Product Id” – jest to nazwa uzupełniana na karcie produkt w zakładce info.

Merchant” – pokazuje, który użytkownik jest odpowiedzialny za kupno, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu.

PM” – pokazuje, który użytkownik, kieruje rozwojem produktów, pole to definiujemy przy wprowadzaniu produktu.

Default EAN” – jest to numer EAN produktu przypisywany z naszej puli EAN. (więcej o nadawaniu tych numerów można przeczytać w artykule pt. “Dodawanie numerów EAN.”

Supplier” – jest to pole dostawcy.  Dostawca, który tutaj się wyświetla jest pobierany z zakładki na na karcie „Product in Season” w zakładce „Offers”. Wyświetlają się tylko Ci dostawcy, którzy mają zaznaczone pole „Target Suplier”.  Jeżeli ten sam produkt będzie zamawiany u więcej niż jednego dostawcy, w naszym Budgeting Plannerze pojawią się dodatkowe wpisy z tym samym produktem, ale z różnymi dostawcami.

Notes” – W tym polu dokonujemy dowolne notatki.

Available Stocks” – Jest to nasz obecny stan magazynowy.

Total Sold Quantity Previous Season” – To ilość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie.

Total Sold Value Previous Season” – To wartość sprzedanych produktów w poprzednim sezonie.

Quantity POS” – To planowana ilość sprzedaży na sklepy.

Quantity – Online” – To planowana ilość sprzedaży poprzez strony www.

Total Quantity” – Jest to pole z wyliczaną wartością ilości sprzedaży na sklepy oraz poprzez strony www.

Quantity – Realization” – To zamówiona ilość towaru.

WMS (week as planned)”- To planowane wejście na magazyn, określane poprzez numer tygodnia.

Date Required On Warehouse (date as planned)” – To planowane wejście na magazyn, określane poprzez konkretną datę.

Inner Quantity” – To ilość sztuk w opakowaniu.

Outer Quantity” – To ilość opakowań w jednym kartonie.

Unit” – To określenie jednostki dla produktu (jednostką może być komplet np. zastawa stołowa).

CBM Outer” – Określa, ile miejsca na statku, w metrach sześciennych,  zajmie Twój ładunek.

Number of Outers” – To ilość kartonów. Jeżeli pole to zostanie przez system zaznaczone na kolor bronzowy, oznacza, że zostało niewykorzystane miejsce dla transportu.

Salon Category” – w tym polu planujemy do jakich wielkości sklepów będziemy wstawiać nasz towar.

W następnych polach czyli: “Optimum S”, “Optimum M”, “Optimum L”, “Optimum XL”, “Optimum 2XL”, “Optimum 3XL” – wpisujemy ile sztuk danego produktu, planujemy dostarczyć do różnej wielkości sklepów.

Retail Price” – To cena detaliczna.

Promotional Price” – To cena promocyjna.

Margin (%)” – To marża,która jest wyliczana dla tego pola, dla produktów sprzedawanych w sklepach.

Duty %” – Cło.

Price” – To cena zakupu od dostawcy.

Net Price PLN With Transport” – W tym polu wyliczana jest cena netto produktu plus transport.

Net Price” – Jest to cena netto, jest ona wyliczana od ceny ceny detalicznej lub promocyjnej, w zależności która jest określona, jeżeli są obudwie to, wyliczana jest od niższej cenny.

Value of Orders by Sell Price” – Wartość zamówień w cenie sprzedaży  dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Value of Orders by Purchase Price” – Wartość zamówień w cenie zakupu dla produktów sprzedawanych do sklepu.

Sales Value – Online” – To wartość sprzedaży online.

Value of Orders by Purchase Price – Online” – To wartość zamówień w cenie zakupu dla produktów sprzedawanych poprzez strony online.

Value of Orders by Sell Price – Total” – To wartość zamówień w cenie sprzedaży dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.

Value of Orders by Purchase Price – Total” – To wartość zamówień w cenie zakupu, dla produktów sprzedawanych poprzez strony online oraz w sklepach.

Podsumowując

Aby produkt pojawił się w naszym budżet plannerze w zakładce „Budgeting Planners PM” musi być w tej samej sub-sub-kategorii jak wszystkie inne produkty zaimportowane z naszego pliku budgeting Plannera.

Na Karcie „Product in Season”  w zakładce „Info”, pole „Approval Status” musi być wybrane jako „CONFIRMED”.

Ponadto w  zakładce „Offers”, nasz dostawca musi być zaznaczony jako „Target Supplier”.